Custöriteleşdirilen aýallar akeylan çap ediş platformasy dykyz sandal

Akeylan çap etmek

Gysga düşündiriş:

Usuly: BK612
Reňki: Gara, Gülgüne, Tan, Bronw, Deňiz
Jyns: Aýallar
Ölçegi: EUB 36-41 # / ABŞ 5-10 #
Moq: 300 prs / reňk
Gaplamak: guty / polibag

Aýratynlyklary
* Aňsat süýşmek
* Upperokarky ýylan çap ediji PU
* Softumşak PU ýumrukly
* Köpük kauçuk

Ölçeg boýunça gollanma

Ölçegi 36 37 38 39 40 41 42
Insole uzynlygy 238 245 252 258 265 272 278 mm

Önümiň jikme-jigi

Materiallar

Eltip bermek we tölemek

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Salkyn, tötänleýin we aýakgabyňyza öwrüler.

“Snake Upper” tomusky durmuş üçin zerur bolan ähli modalara laýyk gelýär.

* Akeylan Çap etmegiň ýokarky aýratynlyklary, demir çeňňekler bilen moda iki gaýyş dizaýny.
* Softumşak dyky aýakly, gündelik gezelenç üçin goşmaça ýumşak duýgy hödürleýär.
* Dykylyk orta, ekiz we köpükli rezin bilen 3 gatlak.

Jikme-jiklikler Suratlar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • * Upperokarky: akeylan PU
  * Astar: Doňuz PU
  * Jorap: Mikro süýüm
  * Insole: Dyky aýakly
  * Daşarky: 2,5 sm beýiklik köpükli rezin aýak

  * Mysal: 7-10 gün
  * Gurşun wagty: Mysal tassyklanylandan 35-40 gün soň
  * Iberiş: Deňiz / Howa / Kurýer arkaly
  * Port: Ningbo, Hytaý
  * Gutynyň ululygy: 30 x 19,5 x 11 sm
  * Gaplamak : 12 jübüt / karton
  * Kartonyň ölçegi:

  Tölegiň şerti
  * Walýuta: ABŞ-nyň dollary
  * Mysal: Mugt nusga
  * Köpçülik: T / T, L / C göz öňünde tutulanda, Paybal

  1, Esasy önümleriňiz haýsylar?
  FUNSTEP diňe Çagalar, Aýallar we Erkek ululykdaky dykyz aýakgaplara üns berýär.

  2, Zawodmy ýa-da Söwda kompaniýasy?
  FUNSTEP, 10 ýyldan gowrak wagt bäri aýakgap öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşen söwda kompaniýasydyr.
  Önümçilik zawodlarymyzyň hemmesi BSCl Audited.

  3, Logotipimi köwüşde çap edip bilerinmi?
  Hawa, ODM we OEM ikisi hem gowy.
  Jorap nyşany, guty, gaplamak, sargyt mukdary MOQ-a ýetensoň logotipiňizi çap edip biler.

  4, Haýsy synagy edip bilersiňiz?
  Europeanewropa bazary üçin ROHS, ABŞ bazary üçin CA65 edýäris.
  Aýakgap stilimizdäki materiallaryň köpüsi Daşky gurşaw.

  5, Sargydy nädip ýerleşdirip bilerin?
  J, Umumy sargyt maglumatlary sahypamyzda ýa-da e-poçta arkaly iberiň
  B, gol çekmek üçin PI ibereris we sargyt şertlerini tassyklarys.
  C, Goýumy tertipleşdiriň, önümçilik güýji.
  D, Proudction taýýar, ibermegi tertipläň, iberiş BL iberiň.
  E, balans tölegini tertipläň, soňra iberiş resminamalary iberiler.

  6, Öz iberiş agentimizi ulanyp bilerismi?
  Hawa, edip bilersiň.
  Köp ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk etdik. Gerek bolsa, size käbir ekspeditorlary maslahat berip bileris we bahalary we hyzmaty deňeşdirip bilersiňiz.