Moda zenanlary Iki gaýyş hakyky deri dykylyk ýüpek

Täze geliş

Gysga düşündiriş:

Usuly: BK337-S
Reňk: Gara, Goňur, Sary
Jyns: Aýallar
Ölçegi: EUB 36-42 # / ABŞ 5-11 #
Moq: 300 prs / reňk
Gaplamak: guty / polibag

Aýratynlyklary
* Braokarky gaýyş
* Sygyr süýdüniň ýokarky deri
* Artykmaç ýumşak
* Aşgazana garşy rezin / EVA Sole

Ölçeg boýunça gollanma

Ölçegi 36 37 38 39 40 41 42
Insole uzynlygy 238 245 252 258 265 272 278 mm

Önümiň jikme-jigi

Materiallar

Eltip bermek we tölemek

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Bu aýal sandal, çelekler we hakyky Cowsuede deri bilen nusgawy iki gaýyşly dizaýna eýe
tötänleýin tomus stili üçin ajaýyp dizaýn.
Onda günüň dowamynda ýassyk we goldaw üçin şekilli rahat sandal aýakgap bar.
Çeýe, rezin aşagy gowy çekiş goşýar.

* Düzülip bilýän çelekler bilen iki gaýyşly sandal
* Giň zolaklar has oňat rahatlyk we laýyklyk hödürleýär
* Goşmaça rahatlyk üçin gysylan şekilli ýassykly aýakly
* Tutmagy ýokarlandyrmak üçin gaty, rezin tagta
* Easyönekeý, aňsat ädim äheňi

Jikme-jiklikler Suratlar

Cowsuede cork sandals
Leather cork sadnals
Good quality sandal

 • Öňki:
 • Indiki:

 • * Upperokarky: Sygyr süýtli deri
  * Astar: Mikro süýüm
  * Jorap: Mikro süýüm
  * Insole: PCU dykyz aýakly
  * Daşarky: 1 sm galyň rezin / EVA

  * Mysal: 7-10 gün
  * Gurşun wagty: Mysal tassyklanylandan 25-40 gün soň
  * Iberiş: Deňiz / Howa / Kurýer arkaly
  * Port: Ningbo, Hytaý
  * Gutynyň ululygy: 30 x 15.5 x 11 sm
  * Gaplamak : 12 jübüt / karton
  * Kartonyň ölçegi:

  Tölegiň şerti
  * Walýuta: ABŞ-nyň dollary
  * Mysal: Mugt nusga
  * Köpçülik: T / T, L / C göz öňünde tutulanda, Paybal

  1, Esasy önümleriňiz haýsylar?
  FUNSTEP diňe Çagalar, Aýallar we Erkek ululykdaky dykyz aýakgaplara üns berýär.

  2, Logotipimi köwüşde çap edip bilerinmi?
  Hawa, ODM we OEM ikisi hem gowy.
  Jorap nyşany, guty, gaplamak, sargyt mukdary MOQ-a ýetensoň logotipiňizi çap edip biler.

  3, Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
  Nusgalar tassyklanandan soň 35-45 gün gerek bolar.

  4, Iň pes sargyt mukdary näme?
  Adatça MOQ stilimizdäki reňk üçin 500prs bolýar.

  5, Sitatany haçan alyp bilerin?
  Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.
  Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

  6, Kompaniýaňyzdan katalog alyp bilerinmi?
  Elbetde, haýsy önüm gözleýändigiňizi bize aýdyň we has giňişleýin maglumat beriň.Talabyňyza görä katalog ibereris, MOQ we bahalaryň diapazony.

  7, eltip bermek bahasy näçe?
  Bu hakykatdanam sargyt göwrümiňize bagly.
  Sargyt mukdaryny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.