Lomaý aýallar, gaýyş elastik ýokary aýakly sandal

Wedokary Wedge

Gysga düşündiriş:

Usuly: BKW310
Reňki: Gara, Altyn, Gülgüne
Jyns: Aýallar
Ölçegi: EUB 36-41 # / ABŞ 5-10 #
Moq: 300 prs / reňk
Gaplamak: guty / polibag

Aýratynlyklary
* Aňsat süýşmek
* Elastik / Okuw
* Dykylan beýik dabany

Ölçeg boýunça gollanma

Ölçegi 36 37 38 39 40 41 42
Insole uzynlygy 238 245 252 258 265 272 278 mm

Önümiň jikme-jigi

Materiallar

Eltip bermek we tölemek

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Bu stil, aýagy rahat gurşap alýan, şeýle hem sintetik dykyz aýakly aýlawly elastik bilen ýasalan ajaýyp haç stiline eýedir.

* Elastik haç kemeri

* Easyeňil süýşmek we çykmak

* Okuwlar güýçlendirilýär

* Dykylan dykyz aýakly aýak, uzak dowamly we maksatly arka / aýak goldawyny üpjün edýär

* TPR çeňňegi goşmaça aşgazan we süýümlere garşy

Jikme-jiklikler Suratlar

high wedge cork sandal
high heel cork sandal
cork wedge platform sandals
slip on wedge sandal
rubber sole wedge slipper
elastic wedge sandal

 • Öňki:
 • Indiki:

 • * Upperokarky: Elastik
  * Astar: Doňuz PU
  * Jorap: Mikro süýüm
  * Insole: Dyky aýakly
  * Daşarky: 9 sm beýiklikdäki TPR Sole

  * Mysal: 7-10 gün
  * Gurşun wagty: Mysal tassyklanylandan 35-40 gün soň
  * Iberiş: Deňiz / Howa / Kurýer arkaly
  * Port: Ningbo, Hytaý
  * Gutynyň ululygy: 30 x 19,5 x 11 sm
  * Gaplamak : 12 jübüt / karton
  * Kartonyň ölçegi: 68 x 41 x 32 sm

  Tölegiň şerti
  * Walýuta: ABŞ-nyň dollary
  * Mysal: Mugt nusga
  * Köpçülik: T / T, L / C göz öňünde tutulanda, Paybal

  1, Nusgalary nädip almaly?
  Dizaýnyňyzy bize iberip bilersiňiz, soň ähli nusga jikme-jiklikleri bilen size habar bereris.
  Nusga gutarmak üçin 7-15 gün gerek.

  2, Logotipimi köwüşde çap edip bilerinmi?
  Hawa, ODM we OEM ikisi hem gowy.
  Jorap nyşany, guty, gaplamak, sargyt mukdary MOQ-a ýetensoň logotipiňizi çap edip biler.

  3, Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
  Nusgalar tassyklanandan soň 35-45 gün gerek bolar.

  4, Kompaniýaňyzdan katalog alyp bilerinmi?
  Elbetde, haýsy önüm gözleýändigiňizi bize aýdyň we has giňişleýin maglumat beriň.Talabyňyza görä katalog ibereris, MOQ we bahalaryň diapazony.

  5, eltip bermek bahasy näçe?
  Bu hakykatdanam sargyt göwrümiňize bagly.
  Sargyt mukdaryny tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

  6, Öz iberiş agentimizi ulanyp bilerismi?
  Hawa, edip bilersiň.
  Köp ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk etdik. Gerek bolsa, size käbir ekspeditorlary maslahat berip bileris we bahalary we hyzmaty deňeşdirip bilersiňiz.